Herroepingsrecht


Modelinstructies voor herroeping

Consumenten hebben een herroepingsrecht van 30 dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het het product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Email: service@design-bestseller.nl Telefoon +31 043 210 04 00. op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Voor het naleven van de herroepingstermijn is het belangrijk om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit het contract, verzoeken wij u onmiddellijk contact met ons op te nemen, maar uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de goederen voor de kosten. Er zijn geen verzendkosten voor retourzendingen als de goederen met de PostNL kunnen worden geretourneerd. Voor goederen die vanwege hun aard niet per post kunnen worden geretourneerd, zijn er extra kosten aan verbonden, neem dan contact met ons op en wij zullen u hiervan op aanvraag op de hoogte stellen.  

U bent op tijd als u de goederen voor de termijn van 30 dagen retourneert en de directe kosten voor het terugsturen van de goederen worden terugbetaald zodra wij de goederen hebben ontvangen of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggestuurd. U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen en die verder gaat dan nodig is om de aard, de eigenschappen en de werkwijze van de goederen te bepalen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende contracten: Overeenkomsten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd en niet in de winkel verkrijgbaar zijn, die niet geprefabriceerd zijn en die op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk voor een bepaalde persoon zijn bestemd. (specifiek op maat gemaakte producten)

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Mathes Design GmbH, Büchel 29-31, 52062 Aachen, Duitsland; info@design-bestseller.nl

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende

goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is