Gegevensbescherming

Wij verheugen ons over uw belangstelling voor onze website. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren wij u uitvoerig over onze omgang met uw gegevens.

Verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is:

Mathes Design GmbH
vertegenwoordigd door de directie Büchel 29-31
D-52062 Aken
Tel.: 0432 100 400
E-mail: info@design-bestseller.nl

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming per post bereiken op het bovenstaande adres met de toevoeging "Functionaris voor gegevensbescherming" of per e-mail via privacy@design-bestseller.de.

Opslag van toegangsgegevens in server-logfiles

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. Wij slaan alleen toegangsgegevens op in zogenoemde server-logfiles, zoals bijvoorbeeld het aangevraagde bestandsnaam, datum en tijdstip van de aanvraag, hoeveelheid overgedragen gegevens en de provider via welke de aanvraag wordt gedaan. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op het waarborgen van het storingsvrij functioneren van de website en om ons aanbod te verbeteren. Wij kunnen daarmee niet achterhalen wie u bent.

Verzameling en gebruik van gegevens ter uitvoering van contracten en bij opening van een klantaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens als u die ons in het kader van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of per e-mail) of bij het openen van een klantaccount vrijwillig verstrekt. Afhankelijk van de betreffende formulieren en de in te vullen gegevens, zal blijken welke gegevens worden verzameld. De door u verstrekte gegevens worden door ons gebruikt voor de uitvoering van contracten en de afhandeling van uw aanvragen. Nadat het contract geheel is uitgevoerd of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens, of door ons een voorbehoud is gemaakt aangaande een verder gebruik van die gegevens in overeenstemming met de wet, zoals onderstaand door ons wordt toegelicht. Het is te allen tijde mogelijk uw klantaccount te verwijderen, hetzij door een mededeling aan het hieronder aangegeven contact, hetzij met behulp van een speciaal daarvoor ingerichte functie van het klantaccount.

Doorgifte van gegevens ter uitvoering van contracten

Ter uitvoering van contracten geven wij uw gegevens door aan het bedrijf dat opdracht heeft de levering uit te voeren, indien dat nodig is voor de levering van bestelde goederen. Al naargelang van welke betaaldienst u tijdens de bestelprocedure uitkiest, geven wij voor de afhandeling van betalingen de daarvoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die de betaalopdracht moet uitvoeren en aan de eventueel door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de uitgekozen betalingsdienst. Ten dele verzamelen de uitgekozen betalingsdienstaanbieders die gegevens ook zelf, als u daar een account aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens de bestelprocedure met uw inloggegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. Daarvoor geldt dan de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder.

Gebruik van gegevens bij aanmelding voor de e-mail-newsletter

Als u zich aanmeldt voor onze newsletter gebruiken wij de daarvoor benodigde of separaat door u verstrekte gegevens om u regelmatig, overeenkomstig uw toestemming, onze e-mail-newsletter toe te sturen. Het is te allen tijde mogelijk u voor de newsletter af te melden, door middel van het versturen van een bericht aan het hieronder aangegeven contact, of via een speciaal daarvoor bestemde link in de newsletter.

Gebruik van gegevens voor e-mail-reclame zonder aanmelding voor een newsletter en uw recht van bezwaar

Als wij uw e-mailadres krijgen in verband met de verkoop van een goed of dienst en u daar geen bezwaar tegen hebt gemaakt, behouden wij ons voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen uit ons assortiment voor vergelijkbare producten als de reeds gekochte toe te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen een dergelijk gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar het hieronder aangegeven contact of via de speciaal daarvoor bestemde link in de reclamemail, zonder dat daarvoor andere kosten worden berekend dan de verzendkosten volgens het normale basistarief.

Gebruik van gegevens voor reclame per post en uw recht van bezwaar

Bovendien behouden wij ons voor uw voor- en achternaam, uw postadres en, indien wij die aanvullende gegevens in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen, uw titel, academische graad, uw geboortejaar en uw beroeps-, branche- of zakelijke betiteling in samengevatte lijsten op te slaan en voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bv. voor de toezending van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per brief. Tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden kunt u te allen tijde met een bericht aan het onderstaande contact bezwaar maken.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies zodat u de volledige functionaliteit van onze website kunt benutten, voor het optimaliseren en analyseren van het gebruik van onze website en om u een gepersonaliseerde website-ervaring te kunnen aanbieden. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw terminal worden opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies wordt na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist (zgn. sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw terminal en geven ons de mogelijkheid om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en per geval kunt beslissen of u de cookies accepteert of deze in bepaalde gevallen of in het algmeen weigert. Als u cookies niet aanneemt kan de functionaliteit van onze website daardoor worden beperkt.

Via de volgende link kunt u uw cookie-instellingen wijzigen: cookie-instellingen wijzigen

Toepassing van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (www.google.de). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methodes die u de mogelijkheid geven het gebruik van de website te analyseren, zoals bijvoorbeeld zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De informatie die over uw gebruik van deze website is verkregen wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt daarbij het IP-adres afgekort voordat het wordt doorgegeven aan een andere lidstaat van de Europese Unie of naar andere staten die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar afgekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het doorgeven van de door het cookie verzamelde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van die gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u deze link aanklikken om de verzameling van gegevens door Google Analytics op deze website voortaan te verhinderen. Daarbij wordt een Opt-Out-Cookie op uw terminal geplaatst. Na het wissen van uw cookies moet u de link opnieuw aanklikken.

Gebruik van Facebook, Google+, Twitter en Instagram plug-ins

Op onze website worden zogenoemde Social Plugins („plug-ins“) van de sociale netwerken Facebook en Google+ en van de microblogging-diensten Twitter en Instagram gebruikt. Deze diensten worden door de bedrijven Facebook Inc., Google Ireland Limited, Twitter Inc. en Instagram LLC. aangeboden („aanbieders“).

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hoe die er uitzien, vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Google+ wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Een overzicht van de plug-ins van Google en hoe die er uitzien, vindt u hier: https://developers.google.com/+/web/.

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Een overzicht van de plug-ins van Twitter en hoe die er uitzien, vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons.

Instagram wordt geëxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Een overzicht van de Instagram-buttons en hoe die er uitzien, vindt u hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Bronto wordt geëxploiteerd door  Oracle Cooperation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065,  USA (« Bronto »).  Een overzicht van de Instagram-buttons en hoe die er uitzien, vindt u hier: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, bouwt uw browser een directe verbinding op met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende aanbieder direct naar uw browser overgedragen en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plug-in krijgen de aanbieders de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u daar geen profiel heeft of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van de betreffende aanbieder in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. Als u bij een van die diensten bent ingelogd, kunnen die aanbieders uw bezoek van onze website direct koppelen aan uw profiel bij Facebook, Google+, Twitter of Instagram. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de „like“- de „+1“-, de „twitteren“- of de „Instagram“-button te klikken, wordt die informatie eveneens direct aan een server van de aanbieder doorgegeven en daar opgeslagen. Die informatie wordt bovendien op het sociale netwerk, op uw Twitter- dan wel Instagram-account openbaar gemaakt en daar aan uw contacten getoond.

Het doel en de omvang van de verzameling van gegevens en verdere verwerking en gebruik van die gegevens door de aanbieders en de rechten en instellingsmogelijkheden die u daarbij heeft om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, vindt u in de privacyverklaring van deze aanbieders.

Privacyverklaring van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Privacyverklaring van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Privacyverklaring van Twitter: https://twitter.com/privacy

Privacyverklaring van Instagram https://help.instagram.com/155833707900388/

Als u niet wilt dat Google, Facebook, Twitter of Instagram de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw profiel bij de diverse diensten koppelt, moet u zich voor uw bezoek van onze website bij de betreffende diensten uitloggen. U kunt het laden van de plug-ins ook compleet verhinderen met behulp van add-ons voor uw browser, bv. met de script blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

Gebruik van Pinterest plug-ins

Op onze website worden zogenoemde Social Plugins („plug-ins“) van het sociale netwerk Pinterest gebruikt, dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest“). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Pinterest logo. Een overzicht van de plug-ins van Pinterest en hoe die er uitzien, vindt u hier: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, bouwt uw browser een directe verbinding op met de servers van Pinterest. De inhoud van de Plugin wordt door Pinterest direct naar uw browser overgedragen en in de pagina geïntegreerd. Door die integratie krijgt Pinterest de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel bij Pinterest heeft of momenteel niet bij Pinterest bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Pinterest in de USA doorgegeven en daar opgeslagen.

Als u bij Pinterest bent ingelogd, kan Pinterest het bezoek aan onze website direct aan uw Pinterest -profiel koppelen. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de „Pin it“- button te klikken of een commentaar te geven, wordt die informatie eveneens direct aan een server van Pinterest doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien eventueel op uw Pinterest-profiel openbaar gemaakt en aan uw Pinterest-followers getoond.

Het doel en de omvang van de verzameling van gegevens en verdere verwerking en gebruik van die gegevens door Pinterest en de rechten en instellingsmogelijkheden die u daarbij heeft om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, vindt u in de privacyverklaring van Pinterest.

Als u niet wilt dat Pinterest de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Pinterest-profiel koppelt, moet u zich voordat u onze website bezoekt bij Pinterest uitloggen. U kunt het laden van de Pinterest plug-ins ook compleet verhinderen met behulp van add-ons voor uw browser, bv. de script blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

Youtube Video Plugins

Op deze webpagina is content van externe aanbieders geïntegreerd. Die content wordt ter beschikking gesteld door Google Ireland Limited („aanbieder“).

Youtube wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Bij video's van Youtube die op onze pagina zijn geïntegreerd is de instelling voor extra gegevensbescherming geactiveerd. Dat betekent dat bij Youtube geen informatie van bezoekers van de website wordt verzameld of opgeslagen, tenzij ze de video zelf afspelen.

Het doel en de omvang van de verzameling van gegevens en verdere verwerking en gebruik van die gegevens door de aanbieders en de rechten en instellingsmogelijkheden die u daarbij heeft om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, vindt u in de privacyverklaring van Google.

Herinneringsmail van Trusted Shops voor beoordeling

Indien u ons daarvoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming heeft verleend door een checkbox aan te vinken of een speciaal daarvoor bestemde button aan te klikken, geven wij uw e-mailadres voor de herinnering aan de beoordeling aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Ko¨ln (www.trustedshops.de), zodat die u per e-mail herinnert aan de mogelijkheid een beoordeling af te geven. Uw toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een berichtje naar het onderstaande contact te sturen of dit direct aan Trusted Shops kenbaar te maken.

Recht op informatie en contactmogelijkheid

U heeft recht op kosteloze informatie over de bij ons over u opgeslagen persoonsgegevens en eventueel een recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van die gegevens. Bij vragen aangaande de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, bij informatieverstrekking, rectificatie, blokkering of verwijdering van gegevens alsmede de herroeping van verleende toestemmingen, of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van de gegevens, kunt u direct met ons contact opnemen via de in het colofon aangegeven contactmogelijkheid.

Betrokken rechten

Uw rechten als betrokkene worden door Mathes Design GmbH volledig gewaarborgd.